برای بازیابی کافیست ، آدرس ایمیلی را که با آن ثبت نام کرده اید را به همراه کد امنیتی وارد نمایید .
در صورتی که در هر زمان و به هر شکلی مشخص شود که شخصی تلاش برای دسترسی غیر مجاز یا سواستفاده از حساب کاربری اعضای شبکه کرده است ، مورد را از مراجع قانونی پیگیری می کنیم و به هیچ عنوان هم کوتاه نمیایم !