مسئولیت پذیری راه حل کمک به رونق اصناف خدماتی

تعداد پسند ها : 4
تاکنون 2224 نفر این پست را مشاهده کرده اند

مسئولیت پذیری


مسئولیت پذیری راه حل کمک به رونق اصناف خدماتی

مدیریت مجازی ساختمان

مسئولیت پذیری راه حل کمک به رونق اصناف خدماتی

طی سالهای گذشته با ورود نرم افزار های تحت وب و اپلیکیشن های حوزه کسب وکار در ایران نرم افزار ها و سایت هایی برای ایجاد فرصت های اقتصادی و  داد و ستد کالا بوجود آمدند و در ادامه این روند نرم افزارهایی با کاربری نشر اطلاعات و فرهنگ و در ادامه رو به رشد این فرآیند نرم افزارهایی برای رفاه افراد جامعه و گاهی با ایجاد ضربه به کسب و کارهای سنتی بوجود آمده اند و در نهایت در حوزه خدمات که یکی از محورهای کسب و کار نرم افزار مدیر ساختمان است نیز نرم افزارهایی با ارائه سرویس و اعزام تکنسین بوجود آمدند.

اکنون نرم افزار مدیر ساختمان پیشرفت هایی که در سال های اخیر در این حوزه ها بوجود آمده را با گردآوری نکات انسان دوستانه بدون لطمه خوردن به هیچ صنفی  در یک پروفایل اختصاصی با بوجود آوردن گام های ابتکاری متناسب با ایجاد سامانه ای در جهت مدیریت و حفظ منابع در قالب نرم افزار برای حل مسئله  مدیر ساختمان با رویکرد نه فقط تبلیغاتی بلکه  اجرایی در به تعویق انداختن بحران آب و رونق بخشیدن به کسب وکار های سنتی و ایجاد فضای شغلی پاره وقت بدون سرمایه با وجود فضای حسابداری، طرح و حل دعاوی، امکان بهره برداری از منابع، آسان سازی روش های پرداخت و محاسبات دقیق  برای حفظ و بازگشت سرمایه با ویژگی ایجاد فضای اجتماعی محور برای ارائه تخصص و گردآوری فرصت های اقتصادی در یک ساختمان با محوریت خود اشتغالی و مدیریت منابع در اختیار کاربران قرار میدهد.

 

مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است. مسئولیت چیزی با کسی بودن، یعنی به گردن او، در عهده او، در ضمان و پایبندی او بودن است.بنابر این هر گاه انسان متعهد به انجام کاری می‌شود در حقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است.

 

 

از اشتباه کردن نهراسيم
از برنامه ريزی غافل نشويم

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان