تعمیرات مجازی مبلمان

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2351 نفر این پست را مشاهده کرده اند

درودگری آنلاین


تعمیرات مجازی مبلمان

مدیریت مجازی ساختمان

تعمیرات مجازی مبلمان

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

تیم اجرای خدمات نرم افزار مدیر ساختمان با نیت بهبود فعالیت و رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان در این حوزه به صنف مبلمان و درودگران پرداخته تا علاوه بر افزایش دانش عمومی کاربران بتواند به رونق این حوزه و آسان سازی کارهای مورد درخواست کاربران به تسریع روند خدمات بپردازد .

 

این خدمات شامل :

طراحی

رویه کوبی

تعمیرات

خیاطی

نجاری

رنگ کاری و ... است .پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان