از ممیزی انرژی تا صرفه جویی در مصرف

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2585 نفر این پست را مشاهده کرده اند

ممیزی انرژی مدیر ساختمان


از ممیزی انرژی تا صرفه جویی در مصرف

مدیریت مجازی ساختمان

از ممیزی انرژی تا صرفه جویی در مصرف

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

اهمیت ممیزی انرژی توسط مدیر ساختمان

موضوعی مهم در ارتباط با انرژی و راه کار های صرفه جویی که در سال های آینده کمک شایانی به اصلاح و ایجاد الگوی مصرفی می کند .

فرآیندی که در ابتدای راه مدیر ساختمان در هر ساختمان لحاظ می گردد .

1-    تعیین فرد بعنوان مسئول یا مدیر انرژی در هر یک از ساختمانهای اداری و عمومی

2-    اقدام به بررسی و تعیین وضعیت مصرف انرژی در ساختمان با انجام ممیز انرژی سریع و اجمالی

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان