مدیریت بحران و آمادگی برای رویکرد

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2485 نفر این پست را مشاهده کرده اند

مدیریت ساختمان با مدیران mba


مدیریت بحران و آمادگی برای رویکرد

مدیریت مجازی ساختمان

مدیریت بحران و آمادگی برای رویکرد

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

 

                                           مدیریت بحران و آمادگی رویکرد از وظایف مدیر ساختمان است که با ورود به ساختمان و پس از ممیزی انرژی در قبال آنها مسئول است .

برخی خصوصیات بحران  

 • بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری وآنی است تا یک حالت مزمن
 • موجب تغییر رفتار میشود و آثار پاتولوژیکی دارد مثل یاس،عذر تراشی و فرار از مسئولیت
 • تهدید هدفهای اشخاص درگیر بحران
 • در ارگانیسم بدن اختلال ایجاد میکند و موجب خستگی و تشویش می شود.

دوازده ویژگی بحران  

 

 • بحران یک نقطه چرخش در یک سلسله رویدادهاست
 • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت  اتخاذ تصمیم و عمل در طراحان و عوامل درگیر شکل میگیرد
 • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدفهای عوامل درگیراست
 • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده طرفهای درگیر را معین میکند
 • بحران مولود یک سری رویدادهایی است که از ترکیب آنها شرایط جدیدی بوجود میاید.
 • بحران یک مرحله زمانی است که در آن عدم اطمینان درباره برآورد وضعیت و راهکارهای مهار آن افزایش می یابد.

بحران یک مرحله زمانی یا وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تاثیر آنها کاهش می یابد.
 بحران یک وضعیت اضطراری را بوجود می آورد که در آن تشویش و نگران عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد.
در وضعیت بحرانی معمولا آگاهی ها و اطلاعات تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است.
در وضعیت بحرانی عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل میکنند.
در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود.
در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد مخصوصا در بحران های سیاسی که دولتها درگیر آن هستند.

 

طبقه بندی وضعیت های بحرانی


1-  بحرانهای شدید :

2- بحرانهای نوظهور بدعتی :

3- بحرانهای کند (بطئی):

4- بحرانهای ویژه (موردی):

5- بحرانهای انعکاسی :

6- بحرانهای برنامه ای :

7- بحرانهای عادی:

8- بحرانهای اداری :

 

24 ساعت اول بحران 

 

 • 24 ساعت اول بحران ساعاتی تعیین کننده میباشد که اذهان عمومی خیلی سریع شکل میگیرد و زمانی هم که شکل گرفت تغییر آن بسیار مشکل است.
 • اینکه ”آیا میتوان اوضاع را در دست گرفت یا نه؟“ در همان 24 ساعت اول مشخص میشود.

 

 

اقدامات هنگام وقوع بحران 

 

 • اولین کار:
 • دسته بندی حقایق و واقعیتها
 • 99% تصمیمات حساس در خلال همین زمان کوتاه اتخاذ میشود
 • برنامه مدیریت بحران از قبل باید آمده داشته باشید
 • تعیین طرح سازمان و ساختارهای تصمیم گیری
 • تعیین مخاطبان
 • تعیین خطوط ارتباطی در زمان وقوع بحران

 

طبقه بندی بحرانها از نظر شدت 

 

 • جزئی
 • وسیع
 • گسترده
 • مرگبار

 

طبقه بندی بحران از نظر زمان 

 

 • مزمن
 • حاد

 

 

 

تقسيم بندي بلاياي طبيعي 

 

 • 1- حملات بايولوژيكي: حمله ملخ ها
 • 2- ژئو فيزيكي(زمين شناختي): مثل زلزله – آتشفشان- سونامي- رانش زمين
 • 3- آب و هوایی: طوفان- خشكسالي- گرما یا سرما شدید
 • 4- آبي: سيل – رانش زمين به دليل سيل
 • 5- هوايي: طوفان

 

 

مدیریت کاهش خطر
Disaster Risk Management 

 

 • فرآیند بکارگیری منظم تصمیم های اجرایی، سازمانی، مهارتهای عملکردی و ظرفیتها برای اجرای سیاستها، راهکارها و ارتقای ظرفیت تطابق جامعه به منظور کاستن از اثرات مخاطره های طبیعی و بلایای مرتبط با فناوری است.
 • تمام اشکال ساختاری، غیر ساختاری و عملکردی برای پیشگیری و یا محدود کردن اثرات ناگوار بلایا را شامل می شود.

 

Disaster    بلا  

 

 • معنی عام آن: مصیبت بزرگ یافاجعه
 • شرایطی است که در آن شخص رویدادی را مشاهده یا تجربه می کند که واقعا خطر مرگ یا آسیب جدی به او یا عزیزانش را در بر داشته باشد.معمولا اینگونه وقایع با ترس وحشت و یا درماندگی شدید همراه است.
 • از هم گسیختگی عملکرد یک جامعه که منجر به آسیب های گسترده انسانی، اقتصادی یا محیطی می شود و تطابق با آن فراتر از توانایی جامعه تحت تاثیر با استفاده از منابع موجود است.

 

 

 

 

انواع بلايا  

 

 • طوفان
 • گردباد
 • طوفان / گیل
 • باران شدید
 • رعد و برق / طوفان برق
 • طوفان یا رگبار تگرگ
 • کولاک
 • موج سرد
 • شبنم
 • سیل
 • سیل شهری انواع بلايا
 • سیل برق اسا
 • سیل خروش / ساحلی
 • زمین لغزه
 • ته نشینی
 • بهمن
 • خشکی
 • موج گرما
 • طوفان شن
 • آتش شهری و یا صنعتی

 

 • آتش سوزی جنگل
 • فوران آتشفشان
 • زلزله
 • سونامی
 • تبدیل به مایع
 • نشست
 • فرسایش ساحلی
 • فرسایش خاک
 • ته نشینی
 • بیماری همه گیر
 • طاعون
 • حمله حیوانات
 • رویداد های بیولوژیکی
 • آلودگی
 • نشت
 • وحشت
 • تصادف
 • فروپاشی سازه
 • انفجار
 • قایق واژگون شدن

 

مراحل 4 گانه مدیریت بحران

 

 • پیشگیری
 • آمادگی
 • مقابله
 • بازتوانی

 

 

کارگروه های 14 گانه در بحران

 • مخابرات و ارتباطات
 • خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی
 • بهداشت و درمان
 • حمل و نقل ، شریان های حیاتی ، بلایای جوی و طوفان
 • تشکلهای مردم نهاد
 • بیمه ، بازسازی و بازتوانی ، تأمین و توزیع ماشین آلات ، آواربرداری ساختمانها ، آتش نشانی ، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان
 • امنیت و انتظامات
 • امور سیل و مخاطرات دریایی ، برق ، آب و فاضلاب
 • تأمین سوخت و مواد نفتی
 • مخاطرات زلزله ، لغزش لایه های زمین ، ابنیه ، ساختمان و شهرسازی
 • تأمین مسکن
 • مخاطرات زیست محیطی
 • آموزش و اطلاع رسانی
 • امداد و نجات و آموزش همگانی

 

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان