مدرسه ، کانون فرهنگ تولید و مصرف انرژی های پاک

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2203 نفر این پست را مشاهده کرده اند

مدرسه با انرژی پاک


مدرسه ، کانون فرهنگ تولید و مصرف انرژی های پاک

مدیریت مجازی ساختمان

مدرسه ، کانون فرهنگ تولید و مصرف انرژی های پاک

مدیر ساختمان (سامانه درخواست آنلاین خدمات و مدیریت ساختمان)

 

مدرسه ، کانون فرهنگ تولید و مصرف انرژی های پاک

با توجه به درک جامعه بین المللی از نیاز انسان به انرژی های تجدید پذیر و نگاهی به جلوتر با کمبود و گرانی انرژی ، این مقاله رابطه مدرسه که کانون فرهنگ در ابتدای راه یک نسل است را با مصرف و تولید انرژی های سبز در همین کانون مورد بررسی قرار می دهد.

نکته حاۀز اهمیت ، تولید بخشی از انرژی برق مصرفی توسط دانش آموزان است که این انرژی با حرکت دانش آموزان در مکان هایی خاص در مدرسه و بوسیله منابع تولید برق از پیش تعیین شده نظیر میکروژنراتورها اتفاق می افتد و همچنین آبگرم و هوای خنک و بخشی دیگر از انرژی برق توسط سیکل های کلکتور خورشیدی و سلول های فتو ولتاۀیک انجام میگیرد.

لغات کلیدی : فرهنگ مصرف ، انرژی های سبز ، تولید برق ، میکروژنراتور ، سیکل خورشیدی

مقدمه : مدرسه ، کانون فرهنگ تولید و مصرف انرژی های پاک

 این مقاله با توجه به نیاز امروزی کشور ما در بحث فرهنگ مصرف انرژی و تولید انرژی های تجدید پذیر است و با توجه به اینکه این امر در سال های اخیر به امری مهم و آینده ساز در کشور ما تبدیل شده و بیشینه ی مفیدی که از سالهای قبل با توجه به کاستی هایی که در این مسۀله وجود داشته ، حالا وجهه ای دیگر به خود گرفته است.

این مقاله در راستای بررسی مساۀل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فنی مسۀله تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر در مدارس ایران به روش شناسی پرداخته است.

بررسی نتایج در ابعاد اقتصادی : ابعاد اقتصادی این مقاله ، برنامه ای است که طی گذشت حداکثر 2 دوره تحصیلی دانش آموزان از محیط مدرسه ، هزینه ها به سیستم برمیگردد و هزینه های جانبی استفاده از برق را با شیوه فنی به کمترین میزان اجباری مصرف تبدیل کند.

بررسی نتایج در ابعاد اجتماعی : دانش آموزان این مدرسه مهمانانی هستند که انرژی برق استفاده شده در کلاس های درس را با حضورشان در مدرسه با حرکت در محل هایی از پیش تعیین شده تولید می کند.

بررسی نتایج در ابعاد فرهنگی : مدرسه اولین محیط فرهنگی است که همه انسانها از شروع تولد به آن پا میگذارند تا با ابعاد بیشتری از جامعه که فرهنگ میتواند مهمترین بعد آن باشد ، آشنا شود که یکی از مهمترین ابعاد فرهنگی این مقاله آشنایی دانش آموز با فرهنگ مصرفی انرژی و اهمیت به آن است.

بررسی نتایج در ابعاد فنی : استفاده از سیستم های کلکتور خورشیدی و سلول های فتوولتاۀیک ، مسیری سبز برای رسیدن به آب گرم ، برق و هوای خنک با استفاده از کمپرسور های هوایی که برق سیستم نیز تجدید پذیر به دست می آید که ضمن بهبود راندمان و هموارسازی توان خروجی ، برق تولید شده به بوسیله باتری هایی ذخیره میگردد و در مواقع اضطراری به تامین نیاز می پردازد که در این میان بخشی از این برق مصرفی توسط دانش آموزان و بوسیله میکروژنراتور تامین می شود

 

در مقدمه و چکیده این مطلب به بررسی اینکه انرژی های تجدید پذیر از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فنی می تواند تاثیر در نقش محیط و آینده فکری و کاری و فرهنگی قشری از جامعه که در آینده نزدیک تاثیر بسزایی در آینده کشور داشته باشند پرداختیم.

حال با توجه به همین خط و مشی به ابعاد و زیرشاخه های گوناگون این مقاله در راستای رسیدن به اصولی جامع در قبال پرداختن به مسایل پیش رو داریم و اینکه این عوامل با چه روش شناسی به مرحله عمل میرسد و چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.

هر طرح فنی در ابتدای راه خود باید در مورد اینکه آیا هزینه های حاصله اش با روشی مناسب و کارآمد به سیستم برمی گردد ، جوابی متقاعد کننده به مجری خود بدهد.

کشور ایران از جمله کشورهای رده اول دنیا در دسترسی به ذخایر نفت و گاز در جهان است که با توجه به تحقیقات منتشر شده از سوی سازمان هایی که مرتبط با این انرژی های زیرزمینی بدست آمده ، کمتر از یک قرن دیگر این منابع پاسخگوی نیاز کشور در رابطه با تامین انرژی است ، که این موضوع در ابعاد سیاسی نیز با توجه به مسایل پیش آمده در خاورمیانه  و مبهم کردن آینده انرژی های زیر زمینی در رابطه باخود جای بحثی بس پر ابهام بر جای گذاشته ، اما نکته روشن مسله تمام شدن این انرژی های زیر زمینی است که نقشی بسزا در زندگی همه انسانها ایفا خواهد کرد.

جهان پیرامون در نسل های آینده لاجرم به دلایل مختلف درگیر فرهنگ سازی بیشتر در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی میشود که در این میان، آب به عنوان مهمترین منبع حیات زندگی انسانها در صدر این مسایل قرار میگیرد که متاسفانه مصرف این نعمت الهی در کشور ما دو برابر میانگین متوسط مصرف هر فرد در جهان تعبیر شده است.

چیزی که با کمی تعمق در آن میشود پی برد که نسل بعدی با توجه به نیاز اصلی اش برای پیشبرد اهداف یعنی انرژی ، نیاز به بستری فراهم تر از نظر فرهنگی و اجتماعی در راستای تولید و مصرف انرژی دارد.

 

بررسی ابعاد اقتصادی :

ایران کشوری است که از نظر تامین انرژی و قیمت گذاری آن برای مردمش جز دسته کشورهایی محسوب میشود که انرژی را با قیمت مناسبی در اختیار مردمش قرار میدهد.

با توجه به موضوع بیان شده ، این مقاله ابعاد اقتصادی خود را از نظر تامین انرژی در سال های پیش رو و با توجه به تغیرات قیمتی و فرهنگی جامعه نشان میدهد و قطعا جز طرح های زود بازگشت در این برهه زمانی محسوب نمیشود و اما با گذشت زمان به ابعاد مهمتری از جهات مختلف درگیر میشود و کمک به بهبودشان میکند که در ادامه به آنها میپردازیم.

  

راه کارهای نو آورانه منتهی به کاهش مصرف انرژی:

در همه ابعاد و فعالیت های موجود در جامعه میتوان با جلوگیری از صرف هزینه و اقدامات مناسب برای برگشت پذیری از هزینه ها کاست و در زمان متناسب آنها را به سیستم بازگرداند.

ساخت یک مدرسه متناسب با اصلاح الگوی مصرف در وحله اول سازندگان را با هزینه هایی روبرو میکند که این هزینه ها در بحث مورد نظر به انتخاب سیستم های گرمایش ، سرمایش و در کل تهویه یک محیط آموزشی میپردازد.

این مقاله در ابعاد اقتصادی خود و ارایه راه کارهای نوآورانه پیشنهاد به انتخاب سیستم هایی میدهد که با صرف هزینه های اولیه در بلند مدت این هزینه ها را به سیستم برگرداند.

از جمله منابع مهم در تامین آبگرم میتوان به کلکتورهای خورشیدی اشاره کرد که آبگرم مورد نیاز مصرفی را در ابعاد مورد نظر در طراحی تامین میکنند.

در وحله دوم قرار دادن سلول های فتوولتاییک برای تامین برق از نیروی خورشید است که با توجه به پشتیبانی مورد نیاز و هزینه اولیه خرید که قیمتی حدود 3 تا 6 هزار تومان به ازای هر وات برق تولید شده به همراه دارد ، تا به حال استقبال چندانی از مصرف کنندگان در ایران از خود نشان نداده که در آینده نزدیک با رکود قیمت و افزایش عرضه وتقاضا همراه میشود.

از دیگر راه کارهای نوآورانه میتوان به قرار دادن میکروژنراتور در ابعاد کوچک و قرار دادن آنها در مسیرهای پر تردد برای تامین برق ناگهانی توسط افراد آن محیط اشاره کرد که نکته حایز اهمیت در اقتصادی شدن این مطلب در انتخاب سیستم تامین برق محیط خواهد بود.

 

توسعه اهداف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی

از نکات قابل توجه در سیستم متناسب تهویه یک کلاس درس میتوان به قرارگیری لوله های سوپر پایپ با هزینه های متناسب و اجرای اصولی و مهندسی آن و لحاظ برش های دیواری برای انتقال با کیفیت تر گرمایش از کف محیط اشاره کرد که نکته مذکور به دلیل بسته بودن سیکل خود میتواند آبگرم مورد نیاز سیکل را از طریق کلکتورهای خورشیدی مستقر در محیط دریافت کرد و راندمان گرمایش محیط را به صورت مکمل از آن دریافت کرد و گرمای مطلوب تری از سیستم دریافت کنیم که این امر خود علاوه بر ابعاد اقتصادی بر ارزش های کیفی یک محیط می افزاید.

 

نتیجه گیری اقتصادی :

نتیجه حاصل بیانگر این است که با توجه به قیمت پایینتر برق شبکه که در ایران بیشتر توسط نیروگاههای فسیلی تولید میشود و با در نظر گرفتن سرمایه اولیه زیاد و مدت بازگشت طولانی سرمایه در تولید برق فتوولتاییک در حال حاضر استفاده از سیستم فتوولتاییک در محلی که برق شبکه به راحتی در دسترس باشد مقرون به صرفه نیست اما هر چند که اختلاف قیمت زیادی وجود دارد با نظر به این موضوع که سلولهای خورشیدی همچنان در حال افزایش کیفیت و راندمان و کاهش قیمت هستند و از طرفی برق تولیدی توسط نیروگاههای فسیلی با افزایش بهای سوخت و سایر هزینه های نیروگاهی  افزایش میابد امکان استفاده وسیع از فتوولتاییک برای تهیه بخشی از برق محیط با کاربری مختلف در اینده نزدیک به هیچ عنوان دور از ذهن نخواهد بود چراکه هم اکنون نیز در کشورهای مختلف این حرکت اغاز شده است  و در دیگر ابعاد اقتصادی مقاله از جمله کلکتور خورشیدی و میکروژنراتور و گرمایش از کف ، قطعا میتوان به نتایج مثبت اقتصادی در عملی کردن طرح دست یافت.

 

بررسی ابعاد اجتماعی:

 

ابعاد تربیتی و انسانی مقاله در تفکر و شیوه استفاده از انرژی

این مقاله به بررسی جایگاه اجتماعی مصرف و الگوی آن در یک سازمان و خانواده بزرگ یعنی مدرسه میپردازد ، جایی که انسانها در کودکی خود و در زمانی که شخصیت آینده آنها در خانه دومشان شکل اجتماعی به خود میگیرد ، پس یک محیط با تمام آرایه هایش میتواند به محیطی تبدیل گردد تا انسانهایی که در آن به نوعی زندگی میکنند ، از ابعاد بوجود آمده در سیستم تهویه و برق محیط به برداشتی بس عمیق تر در رابطه با بدست آمدن و همچنین مصرف انرژی برسند که این خود تاثیر بسزایی در تربیت یک نسل بوجود می آورد.

 

ابعاد روانی طرح یکپارچه بر روی مصرف کنندگان انرژی تولید شده

با توجه به اینکه نیاز مدرسه به فرض این موضوع بیان میشود که حداکثر انرژی های مورد نیاز محیط بصورت تجدیدپذیر بدست آید و در این فرآیند دانش آموزان از خود در تامین این انرژی تاثیر بر جای میگذارند ، باعث ایجاد حس مسولیت پذیری در قبال تمهیدات اتخاذ شده در راستای تامین انرژی میشود و محیط فرهنگی مدرسه با یکپارچگی اهداف تولید و مصرف انرژی در یک سامانه به بهبود افکار یک نسل در آینده فرهنگی و اجتماعی مصرف انرژی ، از خود تاثیری مثبت بر جای خواهد گذاشت.

 

 

استفاده از المان های صنعتی و اقتصادی و تجربه آفرینی از ابعاد یک طرح

مدرسه ای با ابعاد روانی در بحث اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی ابتدایی در این امر ، علاوه بر تمهیدات اتخاذ شده در راستای تولید و اصلاح الگوی مصرف ، نیازمند طرح هایی است که در بیننده نگرشی با ابعاد مختلف مثل کارآفرینی و خلق اثر بوجود آورد که پیشنهاد استفاده از المان صنعتی متناسب با الگوی اسلامی و تربیتی که ریشه در فرهنگمان دارد قادر خواهد بر رفتار اجتماعی و کاری کاربران محیط مدرسه از خود تاثیر بر جای بگذارد.

 

 

تاثیر امنیت و بهداشت در محیط آموزشی

با توجه به اینکه انرژی های مورد استفاده در محیط به انرژی های پاک معروف هستند ، میزان امنیت و بهداشت این تجهیزات و تمهیدات بر روی ذهن مصرف کننده از خود تاثیر به جا میگذارد.

با توجه به در معرض عبور بودن برخی سیستم ها از جمله میکروژنراتور در معابر پر رفت و آمد باید در نظر داشت که این سیکل به شکل پوشانده میشود و از نظر ایمنی مسله ای بوجود نمی آورد ک ه در ابعاد فنی به بررسی بیشتر می پردازیم و در دیگر منابع محیطی خورشید نقش آفرینی میکند که این معجزه الهی که هر روز شاهد آن هستیم هیچ گونه تاثیر منفی بر بهداشت محیط نخواهد داشت.

 

رویکرد مصرف انرژی و ابعاد آن در آینده دانش آموز ایرانی

با توجه به اینکه کشور ایران طی چند سال اخیر بیشتر به بحث اصلاح الگوی مصرف دامن زده و توجه بیشتری به این امر کرده ، میتوان با عملی در نظر گرفتن این مقاله در راستای مصرف انرژی و همچنین شناخت بیشتر دانش آموز از ابعاد اجتماعی و فرهنگی در صرفه جویی به کمک محیط ، در تربیت و افکار نسل آینده تغیرات بنیادین و کارآمد در رابطه با تولید و نحوه مصرف آموزش داد.

 

 

نتیجه گیری اجتماعی :

با توجه به برخی ابعاد روانی طرح که در نظام فکری یک جمع تاثیر گذار خواهد بود میتوان نتیجه گرفت که طرز فکر یک گروه از جامعه میتواند برگروه های دیگر با توجه به انعکاس خط فکری افراد تاثیری متناسب با شرایط بوجود بیاورد و در مثال میتوان به ایستادن افراد برای عبور از خیابان در جایی که چراغ سبز است و صبوری این جمع ضمن تاثیر پذیری ااینکه در کنار هم به قانون و مقتضیات احترام میگذارند تا به هدفشان یعنی رسیدن به سمت دیگر خیابان با سلامتی و ذهنی راضی از عملکرد خویش برسند.

 

بررسی ابعاد فرهنگی :

 

پیشینه فرهنگی و تاریخی مصرف انرژی در ایران و شیوه استفاده از آن در مدارس

با توجه به اینکه کشورمان از سال های قدیم به منابع نامحدود زیرزمینی دسترسی پیدا کرده است ، این امر در با توجه به وفور انرژی در روش مصرف ما تاثیر سو بر جای گذاشته و مستلزم فرهنگ سازی مدون در این امر بسیار حیاتی و مهم است ، زیرا در آینده کشور سهمی بسیار بزرگ از خود بر جای میگذارد و نسل های آینده را درگیر مسایلی فراتر از مصرف انرژی میکند و در صورتیکه به صورت بنیادین مورد بررسی قرار نگیرد شاید خسارات جبران ناپذیری به نسل های آینده وارد کند و روی طرز فکر آنها تاثیری سو از خود بر جای بگذارد، زیرا این منابع انرژی هستند که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم مایحتاج زندگی ما انسانها را تامین میکنند ، پس با ریشه یابی این مهم به ساختار فرهنگی نسلی در آینده ، کمکی شایان به آیندگان عرضه خواهیم داشت.

 

جای گذاری یک قطعه از پازل و بررسی در نظرسنجی از ابعاد فرهنگی و قابل ارتقا یک مجموعه

با  در نظر گیری یک جای خالی از مجموعه یکپارچه در راستای تامین انرژی و همچنین اصلاح الگوی مصرف ، دانش آموزان را در این فعالیت شرکت دهیم و با در نظر گیری یک چالش برای انتخاب گزینه هایی جهت بالا رفتن راندمان وبهبود عملکرد نظام مدرسه و سیستم انرژی سازمان به توسعه و پرورش هر چه بیشتر دانش آموزان در ابعاد فکری و فرهنگی تلاش بیشتری به مرحله اجرا بگذاریم.

 

تدارک راه حل فرهنگی برای مقابله با فرسودگی سیستم

با در نظر گیری راه کارهای فرهنگی برای مقابله با مسایل ، میانبری برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده است که این امر فرهنگ سازی در شیوه مصرف به ارزش آفرینی در مورد تجهیزات و تمهیدات موجود در این راستا منتهی میگردد و هر کس خود را مسئول در برابر محیط و داشته های پیرامون خود خواهد دانست.

 

نتیجه گیری فرهنگی:

همیشه ابعاد فرهنگی در راس امور مهم یک جامعه درخشش و تجلی از خود نشان میدهد و همگان را تحت تاثیر عواقب مثبت خود قرار میدهد.

با توجه به اینکه بعد فرهنگی قضیه در راستای تربیت نسلی آگاه نسبت به شرایط زیست محیطی موجود و مسئول نسبت به مصرف انرژی است میتوان دریچه هایی جدید در آینده نزدیک از نسل پیش رو را شاهد بود ودر جامعه جهانی پر رنگ تر از همیشه درخشید.

 

بررسی ابعاد فنی :

بررسی خدمات اجرایی و نواقض فنی در طول زمان

سیستم مذکور در فاصله های زمانی و با توجه به تنوع ، نیاز به توجه در باب خدمات و نگهداری از خود نشان خواهد داد ، که این امر با توجه به یک سری فعالیت های پیشگیرانه عمر محصول و تجهیزات را به حداکثر خود میرساند و با پیگیری های لازم و اصول ادا شده بوسیله ابعاد فرهنگی میتواند مسائل فنی را تحت الشعاع خود قرار دهد وآنها را به حداقل برساند.

 

 

مصارف و متریال مورد نیاز طرح بصورت کلی

با در نظر داشتن اینکه حتما نیاز نیست که تمام ابعاد طرح بکار گرفته شوند و از نظر اقتصادی مجزا باشند ، فقط در راستای عملی شدن آن طرح در جهت بهبود یک فرآیند فرهنگی میتوان آنها را بطور یکپارچه شامل سلول های فتو ولتائیک ، کلکتورهای خورشیدی ، میکروژنراتورها،سیستم گرمایش از کف و دیگر المان های صنعتی و ذهنی در نظر گرفت.

 

نتیجه گیری فنی :

با توجه به در نظر داشتن بعد فنی جدید این سیستم و یکپارچگی آن ، میتوان به ابعاد جدیدی در راستای تولید و مصرف انرژی های پاک در یک کانون فرهنگی ، متناسب با الگوی ساختمان ایرانی برای نسلی با فرهنگ ریشه دار با راندمان بالا از توان موجود دریافت کرد.

 

این مقاله در سازمان نوسازی مدارس مورد تجلیل قرار گرفته و دارای رتبه است

نویسنده : مهندس علی پیرهای (مخترع و کارآفرین)پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان