نت استخر و محاسبات سرانگشتی

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2144 نفر این پست را مشاهده کرده اند

نگهداری آب


نت استخر و محاسبات سرانگشتی

مدیریت مجازی ساختمان

نت استخر و محاسبات سرانگشتی

مدیر ساختمان (سامانه درخواست خدمات و مدیریت آنلاین ساختمان)

تیم اجرایی نرم افزار مدیر ساختمان ، متشکل از متخصصان فنی و تاسیساتی است که مدیریت انرژی ها و تاسیسات ساختمان را در ابعادی که به فنون تخصصی تری احتیاج دارند ، با اصول مهندسی روز دنیا مطابقت داده و نگهداری آب و استخر را که به دانش علوم زیستی و مهندسی مرتبط است به عهده می گیرد .

 

دماي مناسب براي آب و هواي محيط استخرهاي مختلف مطابق جدول مي باشد. بر حسب سلسیوس

 

استخرهای تفریحی / 26- 28  دمای آب / 27 – 29 دمای هوا

استخرهای درمانی / 29- 35  دمای آب / 29 – 30 دمای هوا

استخرهای خردسالان / 29- 32  دمای آب / 29 – 30 دمای هوا

استخرهای مسابقه شنا / 25- 28  دمای آب / 27 – 30 دمای هوا

استخرهای شنای موزون / 25- 27  دمای آب / 27 – 29 دمای هوا

استخرهای شیرجه / 27- 32  دمای آب / 28 – 30 دمای هوا

استخرهای واترپلو / 25- 27  دمای آب / 27 – 29 دمای هوا

استخرهای آبگرم / 36- 40  دمای آب / 29 – 30 دمای هوا

 

 

تبدیل واحدهای مهم و کاربردی در تاسیسات

 

Power :

 

TOR(تن تبرید)×12000 =Btu/hr

 

Btu/hr ÷ 3.97 = Kcal/hr

 

Btu/hr × 0.29287 = Watts

 

HP × 0.735 = Kw

..........................................

 

Flow Rate(Volume) :

 

M3/hr × 4.4 = GPM

 

 Gallons × 3.785 = Lit

 

 CFM ÷ 0.6 = M3/hr

..........................................

 

pressure :

 

atm(آتمسفر) × 14.7 = Psi

 

Bar × 14.5 =  Psi

 

Bar × 10.2 = m.H2o(مترستون آب)

 

Bar × 401.5= In.H2o(اینچ ستون آب)

.........................................

 

Temprature :

 

F= 1.8C + 32

 

C= F - 32 / 1.8

 

C:درجه سانتیگراد

F:درجه فارنهایت

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان