انرژی تجدید پذیر ضرورت انکارناپذیر

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2768 نفر این پست را مشاهده کرده اند

انرژی های تجدیدپذیر


انرژی تجدید پذیر ضرورت انکارناپذیر

مدیریت مجازی ساختمان

انرژی تجدید پذیر ضرورت انکارناپذیر

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه )

تیم نرم افزاری مدیر ساختمان در جهت مدیریت دقیق منابع در ساختمان ها با پیش فرض مدیریت سیستمی و امکان درخواست خدمات از دوازده صنف شغلی مرتبط با ساختمان در هر کجای شهر خود و پرداخت سود مشارکت به کاربران خود برای اولین بار در ایران بیمه تاسیسات ساختمان را با نیت رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان و احیای کسب و کارهای سنتی و همکاری بین توده های مردم با ارزش آفرینی برای کاربران این سامانه بوجود آورده و متناسب با شرایط موجود و در برهه های زمانی مختلف خدمات و فرآیندهای نوآورانه و پرکاربرد از منظر کاربران را به آنها تقدیم می دارد و از شکیبایی و همکاری با خرد جمعی مردمی برای انتشار و اشائه فرهنگ مصرف انرژی و بهبود فرآیند خدمات و مدیریت دقیق منابع در ایران به حمایت و پیشبرد عملی و تامین نیازهای کاربردی در زمینه خدمات فنی و تعهدات تضمینی در زمینه مدیریت ساختمان می پردازد

انرژی های تجدیدپذیر، ضرورت انکارناپذیر ‏

برخی از کارشناسان انرژی خورشیدی در وضعیتی آرمانی ادعا می کنند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه های دریافت انرژی تابشی، می تواند انرژی مورد نیاز بخش های گسترده ای از منطقه را نیز تامین کند و در زمینه صدور انرژی برق، فعال شود.‏

بی رقبتی بخش خصوصی ‏

 

سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی ‏

 

عدم وابستگی به چاه های نفت و گاز ‏

 

بی نیازی از واردات دانش فنی ‏

‏ 

‏طراحی توربین های بادی در کشور

 

توسعه پایدار با انرژی های تجدیدپذیر

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان