اسباب کشی مجازی

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2627 نفر این پست را مشاهده کرده اند

باربری آنلاین


اسباب کشی مجازی

مدیریت مجازی ساختمان

اسباب کشی مجازی

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

تیم نرم افزار مدیر ساختمان در جهت استخدام و رونق اصناف خدماتی به گروه های باربری که مرتبط با حوزه ساختمان و حمل اثاثیه کلی است می پردازد تا از این طریق علاوه بر بهبود فرآیند حمل اثاثیه کاربران با تکنیک های نوآورانه و همچنین ایجاد مزیت های جدید با سرویس جدید اسباب کشی تاسیسات یک خدمت جدید را در اختیار کاربران خود قرار می دهد .

 البته شایان ذکر است که مدیر ساختمان در راستای تامین آسایش کاربران خود بیمه های حمل و نقل کالا در ابعاد مختلف را به روش آسان در اختیار قرار می دهد و تکلف در امور بیمه ای را نیز بر عهده دارد.

 پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان