تعمیرات مجازی آسانسور

تعداد پسند ها : 3
تاکنون 2259 نفر این پست را مشاهده کرده اند

نگهداری آسانسور با مدیر ساختمان


تعمیرات مجازی آسانسور

مدیریت مجازی ساختمان

تعمیرات مجازی آسانسور

مدیر ساختمان (درخواست خدمات، مدیریت و بازگشت سرمایه)

تیم اجرایی نرم افزار مدیر ساختمان با بهره گیری از متخصصین حوزه آسانسور که از مهم ترین ارکان در ساختمان های مسکونی است از جان ساکنین در برابر خطرات احتمالی حفاظت کرده و با تعمیرات پیشگیرانه و مدون به صورت دوره ای علاوه بر ایجاد شغل های پاره وقت در حوزه آسانسور ، خدمت رسانی در اسرع وقت و به صورت تمام وقت را در اختیار کاربران مدیر ساختمان ضمن بهره گیری از بیمه های مختص قرار می دهد.

این قسمت از وظیفه مدیر ساختمان ایجاد ارتباط پایدار متخصصین آسانسور با ساکنین و کاربران یک ساختمان است که ضمن تامین نیاز و تعمیر عیوب احتمالی به راهبری نیز می پردازد که ضمن کاهش هزینه ها و کارگشا بودن مدیر ساختمان برای کاربران، مدیر ساختمان امکان ایجاد ابزاری الکترونیکی را فراهم آورده که در یک شبکه دیجیتالی به تنظیم کارها توسط افراد نست به علایق و تخصصشان منجر شده است .پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان