ساخت یا بهبود کار و کسب

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2755 نفر این پست را مشاهده کرده اند

طرح کسب و کار(بوم کسب و کار)


ساخت یا بهبود کار و کسب

مدیریت مجازی ساختمان

ساخت یا بهبود کار و کسب

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

همیشه در طول دوران و در جوامع مختلف رشته اهداف درست یا نادرست فردی باعث بوجود آمدن نیازها و خلق فرصت های شغلی و گاهی باعث سقوط یا حذف شغل های دیگر می شود و قدرت رسانه ها در مسیرهای مختلف باعث عدم میل برخی به فعالیت در حوزه ای مشخص می شود و گاهی کمبود ها و اصرار منجر به خلق آثاری شگرف می شود ، همه تصمیمات ناشی از حل مسئله ای در جهت رفع نیاز است ، نیازی که می تواند جمعی یا فردی باشد که در نهایت ریشه آن نیاز برای عبور از رودخانه یا به یک قایق گروهی یا به یک پل عمومی ختم می شود ، حتی می تواند یک گدار یا یک تله کابین مجلل به آن سوی رودخانه باشد ، موضوع اینجاست که ما نمی دانیم کدام کارمان بیشترین نتیجه را در پی دارد ولی می دانیم که همیشه غیر مشهودات با یک تصور آغاز شده اند ، تصوراتی که گاها با هدف کسب قدرت به وسیله رفع نیاز یا بعضا برای ایجاد نیاز در جهت به دست آوردن سود و در ابعاد اجتماعی برای رفع نیاز در جهت پیشبرد اهداف اجتماعی بوجود می آیند اما این موضوع کاملا آشکار است که هر فرد با هر خصوصیت و شکل رفتاری و هر نوع تمایلی در جهت مثبت ، خواه در جستجوی الویت قرار دادن هر چیزی ،  می تواند با ایجاد شغل و یا بهبود و نوآوری در شغل خود به جامعه پیرامونش ارزشی افزوده با رویکرد خوداشتغالی و راه کار محوری بیفزاید.

جواب به سوالات زیر سال های اخیر باعث ظهور علامت های تجاری در جهت ارائه ارزش برای رفع نیاز هایی بی پاسخ در سطح جامعه در تمامی جوامع بین المللی شده است که توجه و پاسخ به آنها به هر مغزی که در جستجو و اعمال بهبود بوسیله تامین نیازهای انسانی است کمک می کند .

 

  بخش مشتریان :

 برای چه کسانی ارزش آفرینی می کنیم ؟

مهمترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟

 

  ارزش پیشنهادی :       

به مشتریان چه ارزشی ارائه می دهیم ؟

به حل کدامیک از مسائل مشتریان کمک می کنیم ؟

بسته ی پیشنهادی ما (آمیخته محصولات و خدمات) به هر بخش از مشتریان چیست ؟

کدامیک از نیازهای مشتریان را ارضا می کنیم ؟

 

  کانال توزیع :

می خواهیم از طریق چه کانال هایی به بخش مشتریان دسترسی پیدا کنیم ؟

هم اکنون چگونه به آنها دسترسی داریم ؟

کانال های ما چگونه یکپارچه شده اند ؟

کدامیک بهتر عمل می کند ؟

ما چگونه آنها را با نیازهای مشتریان هماهنگ می کنیم ؟

 

  ارتباط با مشتریان :

هر بخش از مشتریان انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما دارند ؟

کدامیک از این رابطه ها برقرار شده اند ؟

این روابط چگونه با بقیه مدل کسب و کار ما عجین می شود ؟

چقدر هزینه بر هستند ؟

 

  جریان درآمد :

به چه بهایی مشتریان ما واقعا پول می دهند ؟

آنها هم اکنون چه بهایی می پردازند ؟

آنها هم اکنون چگونه بها را می پردازند ؟

ترجیح می دهند که چگونه بپردازند ؟

هر درآمد چگونه به درآمد کل کمک می کند ؟

 

 

  منابع اصلی :

ارزش پیشنهادی ما به چه منابع اصلی نیاز دارد ؟

کانال توزیع ما چطور ؟

ارتباط با مشتریان ؟   جریان درآمد ؟

  فعالیت های اصلی :

ارزش پیشنهادی ما چه فعالیت های اصلی نیاز دازد ؟

کانال توزیع ما چه ؟    ارتباط با مشتریان چه ؟

جریان درآمد چطور ؟

 

  شرکای کلیدی :

شرکای کلیدی ما که هستند ؟

تامین کنندگان کلیدی ما که هستند ؟

چه منابع اصلی را از شرکایمان به دست می آوریم ؟

شرکایمان چه فعالیت های اصلی را انجام می دهند ؟

 

  ساختار هزینه :

مهمترین هزینه های اصلی در مدل کسب و کار ما کدام هستند ؟

گرانترین منابع اصلی کدامند ؟

گرانترین فعالیت های اصلی کدامند ؟پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان