خشکشویی مجازی

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2804 نفر این پست را مشاهده کرده اند

خشکشویی در گذر زمان


خشکشویی مجازی

مدیریت مجازی ساختمان

خشکشویی مجازی

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه)

گروه نرم افزاری مدیر ساختمان در جهت بهبود فعالیت و رونق اصناف خدماتی مرتبط با ساختمان شرایطی را بوجود آورده که مشتریان ضمن حل مشکل خود از سود حاصل شده فعالیت های مشارکت در رونق اصناف سود مشارکت بیست درصدی دریافت می کنند .

از این رو اصنافی چون خشکشویی در تمامی محله ها با درخواست های کاربران و مکانیزاسیون فرآیند در جهت تسریع امور و آسان سازی فرآیند برای کاربران به همکاری با تیم نرم افزاری مدیر ساختمان می پردازند .

اطلاعات در جهت افزایش دانش عمومی به شرح زیر است :

از سال های گذشته تا کنون توجه به امر بهداشت در تمام ادیان و قبایل مرسوم و به نوعی الزامی بوده است.

از سویی دیگر افراد شاید در طول سالیان تنها با یک لباس در همه جا حاضر می شدند و ششتشوی لباس ها از اهمیت کمتری برخوردار بوده است اما در دنیای کنونی ماشین لباس شویی از مهمترین و سایل تجهیز یک خانه است اما از سوی دیگر جدا از زمان و انرژی که به شستن و رخت آویز کردن لباس ها صرف می شود ، ماشین های لباسشویی خانگی ضمن کار راه انداز بودن که شکی در آن نیست ، در پاره ای از مواقع و در برخی اجناس پارچه ای به قاتلی بی رحم برای لباس ها یا وسایلی می شود که با ذوق فراوان آنها را خریده ایم و شاید مبالغ هنگفتی بابتشان پرداخت کرده باشیم .

تاثیر این موضوعات و همچنین حجم منسوجات و اهمیت شستشو در طول زمان باعث پیشرفت تکنولوژی در صنایع و جوامع انسانی شد و ماشین های غول پیکر شستشو با انواع ترکیبات مواد حلال و شوینده غیر قطبی و همچنین مواد نرم کننده و محلول های شیمیایی با ترکیبی از بخار و فرم دهنده و نرم کننده و خوشبو کننده و حلال های از بین برنده لکه های روغن و ... برای اهمیت بیشتر و ساده سازی فرآیند شستشو بوجود آمدند و با ایجاد ارزش افزوده مثل اتو کردن لباس ها شغل های جدید خدماتی برای حل نیاز های مردمی بوجود آمد.

ار اینجا به پایان نمی رسد بلکه با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و ورود بیش از پیش مواد نانو به جریان زندگی انسانها ما را به هزاران سال قبل اما با شیوه های مدرن می برد و در آن زمان است که افراد لباس های تمام نانو به تن خواهند کرد و هیچ آلودگی و لکه و مایعی نمی تواند روی لباس ها بنشیند اما این مقوله تا در بین تمام جوامع اثر بگذارد و بتواند به راستی وظیفه ای کامل از خود به نمایش بگذارد ، خواه ناخواه باعث بروز شدن سیستم بهداشت و خدمات در هر کشوری می گردد و پیشروهای این صنعت به خدمتگذارانی مدرن در آینده جهان تبدیل خواهند شد .پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان