یکپارچه سازی مدیریت آنلاین مدیر ساختمان

تعداد پسند ها : 2
تاکنون 2487 نفر این پست را مشاهده کرده اند

زمینه های پرتونگاری در مدیر ساختمان


یکپارچه سازی مدیریت آنلاین مدیر ساختمان

مدیریت مجازی ساختمان

یکپارچه سازی مدیریت آنلاین مدیر ساختمان

مدیر ساختمان (درخواست خدمات ، مدیریت و بازگشت سرمایه )

وب نرم افزار مدیر ساختمان با دیدگاهی بلند مدت و توجه  ویژه به بحث اصلاح الگوی مصرف و همچنین تامین نیاز های مدیریتی در حوزه ساختمان ، سامانه ای کنترلی را فراهم آورده که با آخرین متود روز دنیا در تعامل با ساختمان و عکس العمل و کنترل سیستمی برای کاربردهای مختلف است و با توجه به برنامه های زمان بندی شده به یکپارچه سازی هوشمند محیط ساختمان شما با الگوها و الگوریتم هایی که در این بستر مختص این سامانه است می پردازد و این روند مهم را طبق قابلیت انعطاف و پویا سازی محیط مختص به کاربر در یک الگوی هماهنگ با نیاز های جامع و هوش جمعی برای تامین آسان و ارزان نیاز قرار می دهد .

 

در مطلب زیر به بحث پرتو نگاری صنعتی  اشاره می شود که تدوین سامانه کنترل خواستاری که از سوی مدیر ساختمان ارائه می گردد ، در ابعادی مهم با این فرآیند مدیریتی مدرن همسو است .

فهرست مندرجات

1-    مقدمه

2-    اصول مهار سوانح

3-    تجهیزات سانحه

4-    اقدامات اولیه در مهار سانحه

5-    اولویت بندی اقدامات اجرائی در مهار سانحه

6-     سوانح رادیوگرافی

 • گم شدن چشمه رادیوگرافی
 • آسیب به هلدر چشمه و یا کپسول چشمه
 • بروز نقص در سیستم برگشت چشمه به کانتینر

الف : ایجاد انحناء در لوله هدایت

ب : صدمات جدی لوله هدایت

د : جدا شدن لوله هدایت از دوربین

7-    سقوط دوربین از ارتفاع

8-    حوادث آتش سوزی

 

 

اصول مهار سوانح

در هنگام رخداد سوانح پرتوی باید با حفظ خونسردی و رعایت ضوابط استاندارد و با استفاده از دستورالعمل سوانح اقدام به مهار سانحه نمود .

روش های مهار سوانح در این دستورالعمل به گونه ای طراحی شده است که :

 • مقدار پرتوگیری پرتوکاران درگیر در مهار سانحه حداقل شده باشد .
 • از بروز سانحه مجدد یا رخداد درگیر در مهار سانحه حداقل باشد .

توجه داشته باشید که مهار سوانح با روش های تجربی ضمن افزایش پرتوگیری پرتوکاران ، در اکثر موارد باعث پیچیده تر شدن عملیات مهار سانحه و یا بروز رخدادهای غیرعادی و بعضاً غیر قابل کنترل می گردد .

سوانح پرتوی باید بر اساس ضوابط زیر انجام پذیرد.

1-    بر اساس دستورالعمل مهار سوانح پرتوی و با رعایت اصول فاصله ، حفاظ و زمان

2-    با استفاده از وسائل و تجهیزات اورژانس پرتوی

3-    با تجهیز افراد درگیر در مهار سانحه به وسائل مونیتورینگ و وسائل حفاظتی

4-    محاسبه مقدار دز رسیده به افراد به روش محاسباتی قبل از شروع عملیات مهار سانحه

5-    حصول اطمینان از اینکه مقدار پرتوگیری افراد درگیر در مهار سانحه از 4 میلی سیوت افزونتر نگردد.

6-      کاهش پرتوگیری افراد درگیر در مهار سوانح با روشهای متداول تا حداقل ممکن شدنی

 

تجهیزات سانحه

تجهیزات موردنیاز برای مهار سانحه به شرح ذیل می باشد :

1-    دزیمتر محیطی و در صورت نیاز تله دتکتور با رنج استفاده گسترده

2-    وسائل مونیتورینگ فردی

 • دزیمتر قلمی ( )
 • شارژ دزیمتر قلمی
 • دزیمتر قلمی الارم دار

3-  کانتینر سربی و ورق سربی با ضخامت 5 میلی متر و ابعاد

4-    کیسه ساچمه سربی با پوشش پارچه

5-    انبر بلند 1 متری و 2 متری

6-     دوربین چشمی و نوار چسب

اقدامات اولیه برای مهار سانحه

در صورت ملاحظه هر گونه حالت غیر عادی جهت هدایت چشمه به داخل دوربین و یا کانتینر اقدامات زیر به ترتیب باید انجام گیرد .

-        انتقال تجهیزات اورژانس و وسائل مورد نیاز مهار سانحه به محل وقوع سانحه از محل نگاهداری وسائل مزبور

-        کنترل صحت عملکرد تجهیزات و مونیتورها

توجه :

در صوتی که هنگام سانحه دزیمتر مناسب وجود نداشته باشد باید براساس مشخصات چشمه مرز ناحیه کنترل شده مشخص و علامت گذاری شود و هیچ اقدامی تا تهیه دزیمتر انجا نگردد.

اولویت بندی اقدامات اجرائی در مهار سانحه

-    تخلیه محل و ایجاد مرزبندی جدید بطوریکه آهنگ دز روی مرز از  بیشتر نباشد .

-        در صورت دانستن محل تقریبی چشمه پوشاندان آن با کیسه ساچمه سربی

-        علامت گذاری روی مرزها و نصب تابلوی خطر اشعه ورود ممنوع

-        شناسائی افرادی که احتمال پرتوگیری داشته اند و محاسبه پرتوگیری آنان

-        در صورت وجود پرتوگیری حاد ، خروج افراد پرتو دیده از عملیات مهار سانحه

-        برنامه ریزی جهت رفع سانحه و تهیه تجهیزات لازم

-        تلاش لازم جهت انتقال چشمه به کانتینر طبق دستورالعمل های مربوطه

-        کنترل زمان پرتوگیری و پرتوکاری آنانی که در عملیات شرکت دارند توسط یک نفر

-        برنامه ریزی و زمان بندی عملیات باید به گونه ای باشد که پرتوگیری افراد شرکت کننده در عبملیات از یک پنجم حد دز سال ( یعنی برای دز موثر  و برای دز معادل دست ، پا و پوست  ) تجاوز نکند .

-        پرتوکاران برای کاهش پرتوگیری باید از هر وسیله ممکن نظیر کیسه سربی ، بلوک سیمانی ، انبر و حتی چوب بلند و یا شن و خاک استفاده نمایند .

توجه :

-        پرتوکاران در صورت عدم موفقیت در رعایت موارد فوق باید تا رسیدن مسئول فیزیک بهداشت منتظر بمانند .

توجه : اقدام فوری

در صورتیکه در هنگام برگرداندن جشمه به داخل دوربین متوجه شدید که چشمه به داخل دوربین باز گردانیده نشده است . جهت کاهش پرتوگیری سریعاً اقدام به انتقال چشمه به پیپت ( نوک پرتودهی ) نمایید و روی آن را با کیسه ساچمه سربی صفحات محصور کننده اشعه و . . . بپوشانید . و اقدام به دزیمتری منطقه کنید تاز از انتقال چشمه اطمینان حاصل نمایید .

وظایف مسئول فیزیک بهداشت سایت :

-        مسائل فیزیک بهداشت به مجرد رسیدن به محل سانحه موظف است :

-        مرزها را کنترل نماید ، اگر چشمه قبلاً به کانتینر منتقل شده باشد حفاظ کانتینر را نیز کنترل نماید و اگر انتقال چشمه به کانتینر میسر نباشد در صورت امکان حفاظ موقت برای چشمه طراحی و تهیه نماید و سپس چشمه را به محل امن منتقل سازد  در غیر اینصورت از کارشناسان واحد قانونی کمک بگیرد .

-        مسئول فیزیک بهداشت بر اساس آهنگ دز و زمان حضور و یا با استفاده از قرار دادن دزیمتر در شرایط مشابه باید پرتوگیری افراد را تخمین بزند .

-        دزیمتر فیلم بج و یا ترمولومینسانس افرادی که در طول سانحه پرتوگیری کرده اند باید بلافاصله جهت بررسی به واحد قانونی ارسال گردد .

-        ادامه پرتونگاری توسط افادی که احتمال پرتوگیری قابل ملاحظه دارند تا مشخص شدن پرتوگیری واقعی ممنوع است .

-        جهت انجام آزمایشات پزشکی افرادیکه احتمال پرتوگیری قابل ملاحظه دارند تا مشخص شدن پرتوگیری واقعی ممنوع است .

-        جهت انجام آزمایشات پزشکی افرادیکه احتمال پرتوگیری بیش از حد دز دارند اقدام گردد .

-        گزارش کامل چگونگی بروز سانحه ، نحوه مهار و پرتوگیری افراد باید تهیه و ثبت گردد . ارائه یک نسخه از این گزارش به واحد قانونی الزامی است .

توجه :

چنانچه سانحه در اثر تصادف اتومبیل رخ داده باشد کمک به مصدومین سانحه باید مقدم بر سایر اقدامات دیگر باشد .

سوانح محتمل در رادیوگرافی :

بیشترین سوانحی که ممکن است در هنگام کار با دوربین های رادیوگرافی اتفاق بیافتد عبارتند از :

1-    گم شدن چشمه رادیوگرافی

2-    آسیب به هلدر چشمه و یا کپسول چشمه

3-    بروز نقص در سیستم برگشت چشمه به کانتینر و عدم کارائی آن

4-    سقوط دوربین ، کپسول چشمه و یا هلدر از ارتفاع

5-    درگیر شدن کپسول چشمه ، هلدر چشمه و یا دوربین رادیوگرافی در آتش سوزی

مفقود شدن چشمه رادیوگرافی

مفقود شدن چشمه رادیوگرافی معمولاً در موارد زیر ممکن است رخ بدهد :

1-    فراموش کردن محل نگاهداری

2-    سرقت

3-    جا گذاشتن دوربین و یا چشمه در محل پرتونگاری

4-    گم شدن چشمه در هنگام نقل و انتقال بدلیل تصادفات و یا به دلیل عدم کارائی سیستم نگاهدارنده هلدر

جمع آوری اطلاعات

اطلاعات ذکر شده در ذیل را می بایستی از طریق تماس با مسئول نگاهداری دوربین پرتونگاری و یا منابع پرتو و یا شخص تحویل گیرنده وسائل پرتونگاری تهیه نمود .

-        شکل فیزیکی ماده رادیواکتیو گم شده

-        نام اپراتور و مسئول فیزیک بهداشت کل سایت

-        تاریخی که متوجه مفقود شدن چشمه شده است .

-        چه کسی اولین بار متوجه مفقود شدن چشمه شده است .

-        چه اقداماتی جهت پیدا کردن چشمه انجام شده است .

-        آیا شرکت دیگری در سایت مشغول بکار می باشد .

-        آیا مفقود شدن چشمه با داشتن انگیزه بوده و یا غیر عمدی است .

صحت اطلاعات فوق و سایر اطلاعات جمع آوری شده باید با مطالب مندرج در دفتر ثبت گزارش روزانه ( LOG-BOOK ) توسط مسئول فیزیک بهداشت سایت مقایسه و تایید گردد .

عملیات جستجو

با کمک به دزیمتر محیطی حساس توسط پرتونگار ارشد باید مناطق مشکوک مانند : اطراف انبار و مسیرهای محتمل ، اتاق انبار و محل استفاده چشمه ، آخرین محلی که چشمه در آنجا مورد استفاده واقع شده است و نیز تمام محوطه سایت جهت تعیین سطح پرتو ، بیشتر از مقدار زمینه جستجو شود . بعلاوه جستجو در نزدیکی چاله ها ، دیوارها ، مناطق جمع آوری و دفن زباله های شهری و نهرهای آب ادامه یابد و در انتهای با استفاده از تیم های دیگر محلهای تراکم آهن قراضه مورد باطرسی و جستجو قرار گیرد تا منطقه بطور کامل بازرسی گردد .

اطلاعات عمومی :

در صورت عدم موفقیت در ردیابی و تشخیص موقعیت چشمه در اطراف منطقه ای که چشمه مفقود شده است می بایستی اطلاعیه ای حاوی تصویر چشمه گمشده تهیه گردد و در آن اثرات زیانبار چشمه ذکر گردد . و در محل نصب گردد .

در صورتیکه تلاشهای انجام شده جهت پیدا کردن چشمه مفید واقع نگردد . می بایستی با درج آگهی در روزنامه و پخش اطلاعیه از رادیو و تلویزیون در سر تا سر کشور مردم را از گم شدن چشمه آگاه نمود . ارسال نامه محرمانه به بیمارستانها و در مانگاهها .

در صورتیکه پس از طی مدت 8 الی 10 روز از مفقود شدن چشمه رادیواکتیو ، عملیات کاوش چشمه مفید واقع نگردد . می بایستی به کلیه بیمارستانها و درمانگاهها در سر تا سر منطقه در مورد مفقود شدن چشمه آماده باش داد و اطلاعات مربوط به موارد گزارش شده از صدمات ناشی از پرتوگیری ( بویژه سوختگی در ناحیه جیب بلوز ، شلوار و کف دست ) در منطقه را گردآوری نمود .

نیروی انتظامی

در صورت لزوم و اطمیان از سرقت چشمه برای پیدا کردن مظنون می بایستی از نیروی انتظامی درخواست کمک نمود و  از طریق آنها در مورد مفقود شدن چشمه اقامه دعوی نمود .

روش بازیابی چشمه

در صورتیکه در هنگام جستجو با مونیتورهای حساس ، محل تقریبی چشمه پیدا شده باشد مکان دقیق چشمه با حرکت بوسیله دتکتور و انجام اندازه گیری مطابق روش ارائه شده در شکل ذیل مشخص شود .

 

 

 

افزایش سطح پرتو =

کاهش سطح پرتو =

محل تقریبی چشمه =

در یک سایت واقعی به دلیل حفاظ موجود و رعایت فاکتورهای ایمنی ، سطح پرتو نمی تواند همانند آنچه در شکل نشان داده شده است چندان متغیر باشد .

جهت مشخص کردن مکان چشمه گم شده می بایستی اندازه گیری به دقت انجام پذیرد . ابتدا مقدار پرتو در 0/005 تا 0/1msv/h میباشد تعیین و سپس مطابق شکل ارائه شده در فوق جستجوی چشمه ادامه می یابد . در هنگام کاوش برای پیدا کردن چشمه می بایستی به رادیومترهای محیطی مناسب با مقیاس مناسب دزیمتر قلمی ، دزیمتر ترمولومینسانس و نیز دزیمتر قلمی آلارم دار مجهز بود .

مهار چشمه در میدانهای پرتو کمتر از

یک کانتینر سربی و یک انبر 2 متری مورد نیاز است در میدان های پرتو تا حدود  از فاصله دو متری با استفاده از یک انتبر چشمه را بلند کرده و بسرعت در داخل کانتینر سربی قرار داد .

عملیات مهار چشمه در میدانهای پرتو بیشتر از  

در صورتی که میزان پرتو در فاصله 2 متری بیشتر از  باشد . باید با استفاده از صفحات سربی کیسه ساچمه سربی با روکش پارچه ای روی چشمه حفاظ ایجاد نمود و سطح پرتو محیط را پایین آورد . سپس از یک فاصله ایمن و با استفاده از انبر بلند اقدام به انداختن چشمه در داخل کانتینر نمود .

در میدان های پرتو بسیار بالا روی چشمه باید بوسیله کیسه ساچمه سربی و ورقه های سربی پوشانده شود تا سطح پرتو کاهش یابد و سپس با تهیه یک حفاظ موقت و قرار گرفتن در پشت آن ( پاروان سربی ) و با استفاده از انبر ، چشمه را بلند کرده و در داخل کانتینر سربی قرار داد . باید دقت نمود که در هیچ موردی پرتوگیری افراد درگیر مهار سانحه از 4 میلی سیورت بیشتر نشود . در عملیات مهار سانحه استفاده از دزیمتر فردی آلازم دار بسیار مفید می باشد .

 

کاوش چشمه در زیر خاک :

پس از تعیین محل دقیق چشمه در صورت افتادن چشمه در میان توده خاک با استفادبه از یک بیل که به یک میله بلند به طول 2 متر متصل باشد مقداری از خاک را برداشته و بر روی یک صفحه مشخص بزرگ که در فاصله دوری قرار دارد ریخته شود سپس از فاصله دور خاک توسط مونیتور شمارش شود در صورتیکه چشمه در میان خاک برداشته شده وجود نداشته باشد خاک صفحه را خالی نموده و مجدداً یک بیل خاک روی آن می ریزیم این عمل را به دفعات تکرار نموده تا تچشمه پیدا شود . پس از پیدا شدن چشمه باید آن را با استفاده از یک انبر دو مری در داخل ظرف پلاستیکی که در داخل کانتینر سربی واقع شده قرار دهیم .

کاوش چشمه در آب

در صورتیکه محل تقریبی چشمه درون آب باشد و در صورتیکه آب صاف باشد و چشمه از سطح آب دیده شود چشمه را به کمک یک انبر دو متری بلند کرده و در داخل یک کانتنر سربی قرار می دهیم .

در مواردی که آب گل آلود باشد از یک بیل که به یک دسته دو متری متصل باشد استفاده نموده تا به کمک سر بیل چشمه را از کف آب بلند کرده و با استفاده از یک انبر بلند دو متری آن را بوسیله پارچه تمیز نموده و در داخل کانتینر سربی قرار می دهیم .

مهار چشمه در آبهای عمیق ( بین 2 الی 10 متر )

ابتدا با برنامه ریزی قبلی آب را تخلیه نموده تا در حد مطلوب سطح آب پایین بیاید و سپس با استفاده از روشهای ارائه شده در فوق چشمه را به کانتینر مناسب انتقال می دهیم .

آبهای بسیار عمیق ( چاه عمیق ، بستر رودخانه ، دریا )

-        سطح میدان پرتو هشدار دهنده باشد .

-        منطقه قابل کنترل و محصور کردن نباشد .

-        از آب جهت آشامیدن استفاده شود .

-        چشمه دارای نیمه عمر بالا باشد .

با توجه به نکات مندرج در بالا می بایستی تصمیم گرفته شود که چشمه رها شده در آب باقی بماند و یا عملیات جستجو جهت پیدا کردن چشمه انجام پذیرد .

در صورتیکه تصمیم گرفته شود که چشمه در بستر رودخانه و دریا و یا چاه عمیق باقی بماند . می بایستی اطمینان حاصل گردد که اولاً چشمه در بستر رودخانه و یا دریا حرکت نمیکند و ثانیاً پرتوهای ساطعه از آن موجب بروز خسارت نخواهد شد .

در صورتیکه تصمیم گرفته شود که چشمه در بستر رودخانه و دریا و یا چاه عمیق باقی بماند می بایستی اطمینان حاصل گردد که اولاً چشمه در بستر رودخانه و یا دریا حرکت نمی کند و ثانیاً پرتوهای ساطعه از آن موجب خسارت نخواهد شد .

در صورتیکه تصمیم به کاوش و بازیابی چشمه گرفته شود عملیات جستجو می بایستی با اطلاع و کمک گرفتن از مسئولین شهرداری و استفاده از افرادی که دوره  های غواصی را دیده اند تحت نظر متخصصین حفاظت در برابر اشعه انجام پذیرد .

 

 

شکستگی کپسول چشمه و از هم پاشی پولک ها :

در صورتیکه به نوک هلدر آسیب وارد شده باشد ممکن است کپسول چشمه از هلدر خارج شده باشد و پولک های چشمه در اطراف پراکنده شده باشد . قبل از شروع عملیات باید نوع آسیب وارده به هلدر مشخص گردد .

منطقه آلوده را با یک دزیمتر محیطی با رنج گسترده که به یک میله بلند متصل است جستجو می نمائیم تا محل دقیق پولک ها تعیین گردد . جهت جلوگیری از آلودگی توصیه می گردد یک پوشش پلاستیکی برای دتکتور تهیه گردد .

پس از مشخص نمودن منطقه عملیات با توجه به تعداد پولک های مفقود شده و اکتویته آنها تعدا پرتوکاران موردنیاز جهت مهار سانحه تخمین زده و انتخاب می گردند .

در صورتیکه پولک ها از نظر اندازه کوچک باشد . آن ها را با استفاده از فلزات چسبناک ( استفاده از نوار چسب که به یک گیره بلند متصل شده باشد . ) بلند نموده و به یک کانتینر پلاستیکی منتقل می کنیم . این کار می بایستی بطور نوبتی و توسط چند نفر انجام گردد تا کلیه پولک ها جمع آوری گردد و در داخل کانتینر پلاستیکی قرار داده شود و سپس کانتینر پلاستیکی را در داخل کانتینر سربی قرار داد .

دقت نمایید که سائیده شدن پولک ها بر روی میله کنترل از راه دور و یا سایر وسائل ممکن است باعثث ایجاد آلودگی در محل سانحه گردد . کلیه وسائل مشکوک به آلودگی را در کیسه های پلاستکی مقاوم بسته بندی نموده و به انبار محل نگاهداری منابع پرتو منتقل نمائید . تا بعداً در مورد آن تصمیم گیری شود .

 

عدم کارائی سیستم برگشت چشمه به داخل کانتینر

عدم کارائی سیستم برگشت چشمه به داخل کانتینر دوربین به دلیل بروز یکی از نقایص زیر می باشد :

1-    ایجاد انحناء در لوله هدایت

2-    صدمات جدی لوله هدایت

3-    عدم اتصال کنترل از راه دور به هلدر

4-    جدا شدن لوله هدایت از دوربین

ایجاد انحناء در لوله هدایت

ممکن است در هنگام خارج کردن چشمه از دوربین و یا در هنگام هدایت چشمه به داخل دوربین متوجه ایجاد انحناء در لوله هدایت شویم .

الف : در هنگام خارج کردن چشمه از دوربین

در این حالت بدون وارد آرودن فشار به آرامی چشمه را به داخل کانتینر دوربین برگردانده و سپس با انجام دزیمتری از برگشت چشمه به داخل کانتینر دوربین اطمینان حاصل می نماییم . سپس کنترل از راه دور و لوله هدایت را از دوربین جدا نموده و نسبت به تعمیر لوله هدایت اقدام می نمائیم . قبل از استفاده مجدد از دوربین می باید از حرکت روان فنر کنترل از راه دور در لوله هدایت اطمینان حاصل نمائیم .

 

 

ب : انحناء لوله هدایت در هنگام برگرداندن چشمه به داخل دوربین

در این حالت بدون اینکه جهت برگرداندن چشمه به داخل کانتینر دوربین متوسل به زور شویم چشمه را به آرامی به انتهای لوله هدایت و به نوک پرتودهی هدایت می نمائیم . تا حداکثر فاصله را تا چشمه ایجاد نموده باشیم . روی چشمه را با صفحات سربی و کیسه ساچمه سربی پوشانیده سپس میدان پرت را با رادیومتر اندازه گیری می نمائیم . تا از کاهش آن تا حد ممکن اطمینان حاصل نمائیم . محل دقیق انحناء را از روی تعداد دوره های کنترل از راه دور تعیین می نمائیم و نسبت به بررسی انحناء و رفع آن کوشش می نمائیم . در صورتیکه امکان رفع انحناء و ترمیم آن میسر نگردد . باید نسبت به تعمیر قسمت آسیب دیده و تهیه پوشش استوانه ای جهت قسمت مطبور اقدام می نمائیم به نحوی که فرم استوانه ای لوله هدایت حفظ گردد و امکان برگشت چشمه به داخل دوربین بدون آسیب رساندن به فنر مهیا گردد .

عدم اتصال کابل کنترل از راه دور به دم هلدر

عدم اتصال کنترل از راه دور به دم هلدر به دلائل زیر ممکن است رخ بدهد :

الف : آسیب دیدگی دم هلد که منجر به عدم اتصال صحیح و سبب پاره و شکسته شدن اتصال می گردد .

ب : خارج شدن کپسول چشمه از هلدر یا شکستگی قسمت انتهایی هلدر

ج : آسیب دیدگی سر فنر کنترل از راه دور

د : نقص در قسمت کوپلینگ دوربین که منجر به عدم اتصال گردد .

در هر یک از موارد فوق ممکن است پس از بستن کامل کابل کنترل از راه دور مشاهده گردد که نتایج اندازه گیری های محیطی بالا می باشد . لذا قبل از هر گونه اقدامی ابتدا می بایستی مشخص گردد که عدم اتصال کابل کنترل از راه دور به دم هلدر ناشی از آسیب دیدگی دم هلدر و یا خارج شدن کپسول چشمه از هلدر می باشد .

روش مهار سانحه

با توجه به نامشخص بودن محل رها شدن هلدر و چشمه ابتدا کابل کنترل از راه دور را باز می کنیم تا چشمه به انتهای لوله هدایت در قسمت نوک پرتودهی برسد . کابل کنترل از راه دور را برگردانده و بر روی چشمه کیسه ساچمه سربی و در صفحات سربی قرار می دهیم .

مقدار پرتودهی در اطراف دوربین با استفاده از یک تله دتکتور اندازه گیری گردد و در صورت بالا بودن میدان پرتو بر روی چشمه شیلد اضافی قرار داده شود .

با همراه داشتن فیلم بج و دزیمتر قلمی به پشت دوربین نزدیک شده و اتصال قسمت عقب جدا گردد . در صورتیکه انتهای هلدر در قسمت عقب دوربین مشاهده نشود . در این صورت هلدر رها شده است و در صورت مشاهده دم هلدر احتمال شکستگی کپسول چشمه وجود دارد . معمولاً احتمال بروز سانحه به شکل حالت اول بیشتر است .

 لوله هدایت را از دوربین جدا می نمائیم . در صورتیکه کانال دوربین از نوع S باشد یک عدد کانتینر سربی جهت قرار دادن چشمه در آن لازم داریم و درصورتیکه کانال دوربین مستقیم باشد . توپی دور قفل را چرخانده و کانال دوربین را در حالت باز نگاه داشته تا امکان انتقال چشمه وجود داشته باشد .

درصورتیکه بیشتر از یک لوله هدایت به دوربین وصل باشد لوله هدایت اضافه شده را از انتهای آن جدا نموده و سر لوله هدایت اصلی که چشمه در انتهای آن قرار گرفته را با انبر گرفته و با استفاده از یک انبر دیگر انتهای لوله هدایت را بلند کرده و هلدر چشمه بر روی یک صفحه مشخص انداخته شود . بلافاصله هلدر را در داخل کانتینر سربی و یا در صورت امکان در داخل دوربین قرار می دهیم . روش فوق را می بایستی مرحله به مرحله و در حداقل زمان به انجام رسانیده و جهت اینکه مقدار پرتوگیری افراد درگیر در مهار سانحه به حداقل برسد می بایستی عملیات مهار سانحه توسط یک اکیپ و بطور چرخشی انجام پذیرد .

در حالتی که کپسول چشمه از هلدر جدا شده باشد مراحل فوق را تا قرار گرفتن چشمه بر روی صفحه مشخص دنبال نموده و سپس چشمه را با یک انبر 2 متری بلند کرده و در داخل یک ظرف پلاستیکی قرار داده و ظرف حاوی چشمه را به سرعت رون شیلد سربی قرار می دهیم . کانتینر سربی حاوی چشمه را به سرعت به داخل انبار منتقل نمائید .

در صورتیکه کپسول چشمه آسیب دیده بدش ، پس از اطمینان از رها شدن پولک ها در محوطه اطالف جهت کنترل سانحه مطابق روش ارائه شده در قیمت مفقود شدن چشمه پاراگراف شکستگی پولک ها و از هم پاشیدگی چشمه عمل می کنیم .

جدا شدن لوله هدایت از دوربین

در صورتی که در هنگام چرخش کابل کنترل از راه دور متوجه شویم طول حرکت کابل کنترل از راه دور بیشتر از طول حرکت کابل در حالت عادی است و فاقد کارائی جهت برگرداندن چشمه به داخل دوربین است در این حالت اتصال دوربین به لوله هدایت برقرار نشده است با یک مشاهده نظری از راه دور می توان بروز چنین سوانحی را تائید نمود . در این حالت فنر کابل کنترل از راه دور از قسمت انتهائی دوربین بیرون آمده است .

جهت کنترل سانحه ابتدا قسمت انتهای بازوی کابل منترل از راه دور را که به شکل U می باشد را باز نموده و قمست انتهائی فنر را به کمک انبردست از داخل کابل بیرون کشیده و سپس فنر را به آرامی و دقت بیرون می کشیم  در صورتیکه در خلال عملیات بر حسب تصادف اتصال مابین هلدر و کابل کنترل از راه دور شکسته شود . با استفاده از انبر کابل کنترل از راه دور و هلدر چشمه را در کانتینر چشمه قرار داده و ظرف را به انبار منتقل می نمائیم.

افتادن دوربین رادیوگرافی و یا هلدر چشمه از ارتفاع

سقوط دوربین رادیوگرافی و یا هلدر چشمه از ارتفاع ممکن است بروز سوانح ذکر شده در ذیل گردد .

1-    ایجاد اشکال در عملیات اجرائی به علت آسیب رسیدن به دوربین

2-    ایجاد آسیب در حفاظ دوربین

3-    شکستگی هلدر چشمه

4-    شکسته شدن کپسول حاوی چشمه و رها شدن چشمه

5-    آسیب دیدگی لوله هدایت به نحوی که برگشت چشمه به داخل کانتینر را با مشکل مواجه نماید .

6-     آسیب دیدگی لوله هدایت به نحوی که سبب ایجاد اشکال در اتصال لوله هدایت به دوربین گردد.

در زیر نحوه مهار سانحه در هر مورد آورده شده است .

 • سقوط دوربین در حال کار و یا افتادن جسم سنگین بر روی دوربین :

در صورتیکه دوربین در حال کار سقوط نماید از پشت به دوربین نزدیک شده و در صورتیکه امکان بستن کانال دوربین وجود داشته باشد دوربینب را قفل نموده و سطح پرتودهی در منطقه را اندازه گیری نموده و پس از بررسی حفاظ دوربین در صورت سالم بودن و حفظ یکپارچگی دوربین را به انبار چشمه منتقل نمائید .

در صورتیکه حفاظ دروبین آسیب دیده باشد هلدر و یا چشمه را از داخل دوربین خارج نموده و در کانتینر  سربی قرار داده و به انبار فرستاده و جهت تعمیر دوربین اقدام شود .

در صورت عدم کارائی شاتر دستگاه و یا در صورتیکه شاتر دستگاه بطور کامل کار نکند با استفاده از دستکهای مکانیکی از پشت به دوربین نزدیک شده و هلدر دوربین را خارج نموده و در کانتینر سربی قرار گیرد .

 • مچاله شدن هلدر چشمه :

در صورت مچاله شدن هلدر چشمه شاتر دوربین را بسته و همراه با هلدر مربوهط در یک کانتینر سربی قرار داده و به انبار منتقل گردد .

 • سقوط هلدر چشمه از ارتفاع و یا سقوط جسم سنگین بر روی هلدر چشمه در خلال کار با دوربین

در اینگونه سوانح احتمال شکسته شدن هلدر و خارج شدن کپسول چشمه بسیار زیاد است حتی برخی مواقع به خود چشمه نیز آسیب وارد می گردد . 

اقدام فوری :

در چنین مواردی می باید در اسرع وقت منطقه را محصور نموده و سطح پرتو محیط را اندازه گیری نمائیم .

مهار سانحه مشابه روش ارائه شده در دستورالعمل مفقود شدن چشمه رادیوگرافی می باشد .

تذکر مهم :

در اینگونه سوانح حتی اگر هلدر چشمه سالم و بدون آسیب دیدگی به نظر برسد ضروری است هلدر مزبور قبل از استفاده مجدد جهت بررسی و آزمایش کپسول چشمه درون آن به مرکز تولید کننده چشمه ارسال گردد .

 • سقوط میل لنگ کنترل از راه دور از ارتفاع و یا افتادن جسم سنگین بر روی دوربین و یا کابل کنترل از راه دور در خلال استفاده از دوربین

در صورت کارائی کنترل از راه دور سعی شود چشمه با استفاده از میل لنگ کنترل از راه دور به داخل دوربین هدایت گردد از آنجائیکه مقاومت و پایداری دوربین های رادیوگرافی با مکانیزم کنترل از راه دور ( نوع P ) در انواع سوانح رادیوگرافی مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است لذا در این گونه سوانح به عملکرد ایمنی دستگاه آسیب وارد نمی گردد و کوشش در مورد برگرداندن چشمه به دوربین اغلب موفقیت آمیز می باشد .

 • آسیب دیدگی لوله هدایت

در صورت وارد آمدن آسیب جدی به لوله هدایت به دلیل گیر کردن هلدر چشمه در لوله هدایت برگشت آن به داخل دوربین امکان پذیر نمی باشد . مهار کنترل سانحه در این حالت مشابه روشهای ذکر شده در دستورالعمل صدمات وراده به لوله هدایت ذکر شده است .

 • عدم اتصال انتهای هلدر به کنترل از راه دور

در صورتیکه بر اثر آسیب وارده در اثر سقوط ، اتصال انتهای هلدر به کابل کنترل از راه دور میسر نگردد جهت کنترل و مهار سانحه از روشهای ذکر شده در عدم اتصال به کابل کنترل از راه دور به دم هلدر استفاده گردد.

دوربین رادیوگرافی و یا چشمه رادیوگرافی درگیر در حوادث آتش سوزی :

1-    دوربین رادیو گرافی :

کلیه اقدامات لازمه را جهت جلوگیری از سرایت آتش به انبار انجام داده و در صورت امکان دوربین سریعاً از محل انبار به یک اتاق امن منتقل گردد . لازم است به ماموران آتش نشانی توصیه های لازم جهت مهار آتش از یک فاصله ایمن داده شود .

 • دوربین در محاصره آتش

ابتدا منطقه را محاصره نموده و سطح پرتو در اطراف اتاق انبار و دوربین را با استفاده از یک دریمتر محیطی با رنج گسترده که مجهز به میله بلند باشد اندازه گیری می نمائیم تا از درگیر شدن دوربین و چشمه در حریق مطمئن گردیم . در صورت وارد شدن آسیب به هسته دوربین انتظار می رود سطح پرتو در منطقه افزایش یابد .

 • دوربین آسیب ندیده

درصورتیکه دوربین و چشمه درون آن درگیر آتش نشده باشند دوربین و چشمه درون آن به یک محل امن انتقال داده شود .

 • دوربین آسیب دیده

در صورتیکه هلدر چشمه و یا کپسول چشمه در داخل دوربین ذوب شده باشد با اندازه گیری سطح پرتو منطقه از بروز سانحه اطمینان حاصل نموده و سپس جرم ذوب شده شامل چشمه را جدا نموده و با استفاده از یک انبر بلند به یک کانتینر چشمه انتقال داده و به اندازه لازم روی آن شیلد قرار داده و به انبار چشمه منتقل گردد .

2-    آتش سوزی در بخلال عملیات رادیوگرافی

درصورتیکه قبل از سرایت آتش به دوربین متوجه سانحه آتش سوزی شده باشیم باید دوربین به محل امن منتقل گردد .

ولی در صورت درگیر شدن دوربین در آتش باید تا حد امکان و بسرعت آتش را مهار نمود . پس از مهار آتش منطقه را محاصره نموده و با استفاده از یک سوری میتر مجهز به دسته بلند سطح پرتو در اطراف این سانحه اندازه گیری شود تا از درگیر شدن دوربین و چشمه در سانحه اطمینان حاصل گردد و سپس با استفاده از روش های ذکر شده در فوق نسبت به مهار سانحه اقدام نمائیم .

توجه :

در صورت بروز هر گونه سانحه منجر به پرتوگیری بیشتر از 4 میلی سیورت بلافاصله باید فرم سانحه پیوست تکمیل و همراه با دزیمتر TLD و نتایج آزمایشات پزشکی پس از سانحه افراد درگیر در سانحه به دفتر مرکزی ارسال گردد. بدیهی است ادامه کار پرتونگاران درگیر در سانحه و مهار سانحه پس از اعلام واحد قانونی مبنی بر بلامانع بودن ادامه کار با پرتو میسر خواهد بود .

 

 

 

 

 

فرم گزارش سانحه در پرتونگاری

1-    محل وقوع سانحه

2-    تاریخ و ساعت وقوع سانحه

3-    شرح کامل سانحه با ذکر علت وقوع سانحه و چگونگی پی بردن به سانحه

4-    نام و نام خانوادگی افراد درگیر

پرتوکاران درگیر سانحه

دز دزیمتر قلمی و یا در صورت پریدن آن تخمین مقدار پرتوگیری

فاصله پرتوکار تا منبع پرتو

زمان حضور

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-    مشخصات منابع پرتو

سریال دوربین یا دستگاه

قدرت چشمه در زمان سانحه

ولتاژ

میلی آمپر

زمان پرتودهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-     شرح عملیات مهر سانحه

7-    اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از بروز سوانح مشابه :پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان