تاسیسات

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2202 نفر این پست را مشاهده کرده اند

تاسیساتی آنلاین


تاسیسات

مدیریت مجازی ساختمان

تاسیسات

تاسیسات در هر سطحی از ساختمان گرفته تا پالایشگاه،  تجهیزات و زیر ساخت های مکانیکی و برقی آن مجموعه را شامل می شود و به نوعی همگام با علوم فناوری اطلاعات می توان این رشته را بی انتها نامید و در سال های سال فعالیت در تاسیسات هنوز کسی را ندیده ایم که ادعایی مبنی بر کامل بودن خودش در کارهای تاسیساتی عظیم داشته باشد، مگر استادکارهایی که برای جلب رضایت کلامی شما و گرفتن کار و پیاده سازی فنون گول زنکشان ادعایی در این مورد ایراد کنند.

البته ایراد ندارد چون همیشه تفاوت های قیمتی بازاری را جذب یا دفع می کنند، اما تمامی این بازار قیمتی با کلام متصدی رقم خورده و عملا کاری قبلش صورت نگرفته که عیان شده باشد، اما موضوع اصلی طرف دیگر است که ما را بر آن داشته که موضوع مورد صحبتمان باشد.

موضوع در مورد تاسیسات است، بدون جانبداری پذیرا باشیم که تاسیسات قلب هر ساختمان است و در هر کشوری نیز تاسیسات و صنعت آن کشور است که میزان قدر السهم منافع و اعتبارات را در آن کشور رقم می زند.

تاسیسات است که پیشرفت تفکر و تکنولوژی هر کشوری را با رونمایی محصولات جدید و بروز در قالب صنایع و ماشین آلات ظاهر می کند.

بر آن شدیم تا با وارسی مواردی که به مشکل تبدیل شده بودند و تا کنون در جهت رفع آنها اقدامی صورت نگرفته است، مظهری را جهت منافع مردمی و با ثانویت مال و ثروت، آن هم برای بهره برداری تمام اقشار در قالب در خواست و ارائه خدمات تخصصی در رشته های مرتبط با ساختمان به ویژه تاسیسات فراهیم آوریم تا از این طریق در قالب طرحی انسان دوستانه که به نام مدیر ساختمان که عیان واضح تری از خودش در معرض نمایش دارد و روند برنامه ریزی شده ای را طی می کند، به انتشار فرهنگ خوداشتغالی و حمایت از کسب و کارهای سنتی و در درجه نخست اهمیت، احترام به مشتری با تضمین کیفیت حداکثری راندمان انرژی در ساختمان با عملی سازی کاهش هزینه های مصرفی ماهانه به تداوم آن و انتشارش در سطح جامعه با بیمه تاسیسات مدیر ساختمان در خدمت شما باشیم.

30001231231234 پیامک بدون متن

امتحان کنیدپیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان