آسانسور

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 2190 نفر این پست را مشاهده کرده اند

آسانسور آنلاین


آسانسور

مدیریت مجازی ساختمان

آسانسور

از چیلر های جذبی که بگذریم، خطرناک ترین و پر ریسک ترین مسئولیت در انواع ساختمان ها، حیطه وظایف تعمیرکاران و تعهد دهندگان خدمات آسانسور و وسایل انتقال است که ارتباط مستقیم با جان انسانها را در حوزه وظایف خود قرار می دهند و گاها اشتباهی کوچک یا ساده انگاشتن امری فنی از روی تکبر باعث بوجود آمدن ضررهای جبران ناپذیری می شود.

بیان این حکایت ها برای این نیست که تخصصی را بزرگنمایی کنیم یا بیش از حد سخت گیری داشته باشیم، اما تجربه به کرات ثابت کرده که ساده انگاری زیاد باعث بروز مواردی پیش بینی نشده می شود که در مواجهه با آنها به نیروی انسانی، ابزار و پرداخت هزینه هایی که ما را منزجر خواهند کرد ختم می شود.

تعمیرات آسانسور به بررسی شگل و تابلو و سیم بکسل ختم نمی شود بلکه این امر برای مدیر ساختمان فرصتی را فراهم می آورد که با بازدیدهای هفتگی طرف قراردادهای خود حسن نیتی مبنی بر ارزش تجهیزات ساختمان شما به عنوان تجهیزات مدیر ساختمان متصور شود و امر نگهداری تجهیزات و وسایل انتقال را به امری جهت بهره وری و هدایت تبدیل می کند نه اینکه انحصارا قراردادی روی بدنه آسانسور چسبیده شود و اگر تماسی گرفته شد، تکنسین بگوید ای بابا...

مدیر ساختمان ضمن هدایت فعالیت وسایل انتقال ساختمان شما، فرصتی را فراهم می آورد که از مزایای شرکت های بیمه به خصوص ایران که طرف قرارداد فعالیت های مدیر ساختمان است بتوانید از مزیت سود مشارکت و فراهم آوری فرصت های شغلی برای متخصصین محله خود که اصناف سنتی محسوب می شوند به حمایت بپردازد و از این مسیر بهره دلچسب با نظارت همیشگی ناظران مدیر ساختمان در هر جای ایران به مشتریان و دوستان همکار برساند.پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان