سرویس دهی تاسیسات

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 1950 نفر این پست را مشاهده کرده اند

تعمیرکار تاسیسات آنلاین


سرویس دهی تاسیسات

مدیریت مجازی ساختمان

سرویس دهی تاسیسات

مدیرساختمان (درخواست خدمات، مدیریت و بازگشت سرمایه)

سوالی ذهن خیلی افراد را درگیر کرده و آن این است که چرا تعمیرکاران اینقدر بد قولند؟

قبل از هر کنکاشی باید گفت که انگشتان یک دست شبیه هم نیستند و این مصداقی خوب برای این است که تعمیرکاران و بویژه متخصصان تاسیساتی خوش قول و منظم نیز کم نیستند.

بد قولی، سن و سال و این وآن نمی شناسد و گاهی تکرار آن به امری عادی برای دیگران مبدل می شود و خیلی بیشتر زمان خواهد برد تا بتوان نظرات را نسبت به این خلق بد تغیر داد.

از مد که نگذریم هم این روزها در تهران و کرج، افراد بهانه ای دم دستی تر از ترافیک گیرشان نمی آید، اما بد زمانی در تمام ملت ها و کسب و کارها به رسمی اجتناب ناپذیر بدل گشته که تنها در صد کمی از افراد و کسب و کارها از آن گریزان و در نقطه ی مقبلش یعنی خوش زمانی و نظم قرار دارند.

این ها همان افراد خاص جامعه و شرکت های عظیم فناوری و خدمات در حوزه های مختلف هستند، چیزی که جهان امروز آن را دیسیپلین می نامد و هر مزیتی را با آن برابر نخواهد دانست.

به نظر شما اگر ماموران بهداشت شهر، تنها در یک محله تصمیم بگیرند که یک شب بی خیال کار و بار شوند، چه اتفاقی در فردای آن روز خواهد افتاد؟؟؟

حال تصور کنید که این اتفاق با برق و آب شهر بیفتد!!! منابعی که قلب هر شهر و کشور و منطقه اجتماع نشین است.

دلیل اینکه تعمیرکاران در برخی مواقع با تاخیر یا بد قولی مواجه می شوند، در درجه ای از تجربیات گروهی، عدم دانش کافی در اتفاق انجام شده است، در مرحله به اصطلاح میزان خنسی کار است و در موردی نادر که احتیاج مبرم به ایجاد فرهنگی بین المللی دارد، این است که تلاش های به نتیجه نرسیده توسط افراد، در مرحله آخر است که تعمیر کار را فرا می خواند.

انجمن متخصصین و تعمیرکاران مدیر ساختمان، ضمن تحت پوشش قرار گیری از سرویس های سازمان خود و با حسب تجربه و رشته فکری رهبران خود، در برخی مواقع پیدا کردن یک دوست را ترجیح می دهند بر مواردی چون اجرت، دوری راه، زمان دهی برای قرار در منزل مشتری و دیگر چالش های سر راهشان.

پیشنهاد مدیر ساختمان ایجاد الگویی برای تناسب قیمت و بهره گیری از متخصص محله است تا افراد سریع و ارزان به اهداف معیشت برسند، این پیام می تواند فرهنگی بسازد و جدا از هر خدمات آنلاینی در ایران، رونق کیف پول متخصص هم محله ای را در بر بدارد.پیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان