رفتار با آب

تعداد پسند ها : یک نفر پسندید
تاکنون 1885 نفر این پست را مشاهده کرده اند

آب، بدون جایگزین


رفتار با آب

مدیریت مجازی ساختمان

رفتار با آب

وقتی صحبت از حیات می شود، دیگر نام هیچ علامت تجاری ای رخ نمایی نمی کند و این تنها سازمان های مردم نهاد هستند که بدون چشم داشتی از جامعه و با تحت حمایت قرار گرفتن دولت های خود به فعالیت ادامه می دهند و به نشر فرهنگ زیست دوستی می پردازند و بدون ادعا هر زمان که مسئله ای عمومی یا حادثه طبیعی و غیر طبیعی رخ می دهد، خالصانه آستین بالا می زنند و به اصطلاح دستشان به کار می رود، آن هم نه برای جیرینگ جیبشان، بلکه برای فیلینگ قلبشان.

جای شکر هزار باره که در سرزمین گلچین منابع در جهان یعنی ایران به نطق منطق می پردازیم و ناله صدایمان از بی توجهی های شخصی و سنتی نسبت به مصرف مایه حیات است وگرنه که این روزها هر اهرم فشاری از بیرون و داخل به کشور، جز فن بدل از جانب ما، چیزی عاید نگشته.

جای خوشحالی فراوان دارد که از سال های گذشته تا کنون تفکرات و دید بخش زیادی از عموم، هر چند با انحراف توجه در مقوله آب به سمت حرکتی فرهنگی قدم برداشته و آمار مصرف آب در کشور را با در نظر گیری افتتاح چندین پروژه آب روستایی و پیشرفت تکنولوژی سد آب ها در ایران در حدود 2 لیتر ماهانه برای هر ایرانی کاهش داده است.

این تنها بخش کوچکی از اثر به اصطلاح مرکب همدلی و فکر ایرانیان است که مقوله رفتار با آب را در گوشه ذهن خود به عنوان رفتاری همسو با فرهنگ  قرار داده اند و از سویی ماه ها، فعالان این عرصه یعنی مردم نهاد ها با تفکراتی فارغ از اقتصاد به تزریق این رشته فکری فرهنگی در جامعه و رسانه می پردازند.

تلاش ماست که به عنوان بخشی از مردم نهاد ها با ارائه خدمتی به رایگان، در مورد آب و هدر رفت آن، گوشه ای از ذهن دوستانمان را با این موضوع مهم مزین کنیم.

آب جایگزین ندارد، از خودت شروع کنپیشنهاد مدیرساختمان

بیشترین جستجوها در مدیر ساختمان